คิง เพาเวอร์ รวมพลังสร้างความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน
จัดกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ครั้งที่ 3

          กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา รำลึกครบรอบ 5 ปี ถึง คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้ที่มีหัวใจแห่งการให้ไม่มีที่สิ้นสุด สานต่อปณิธานแห่ง “การให้” สู่การสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ครั้งที่ 3 นำโดย คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด, คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฎิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และคุณรวิ อิทธิระวิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด พร้อมด้วยพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ แสดงพลังสร้างความเป็นหนึ่งใจเดียวบริจาคโลหิตส่งต่อคุณค่าร่วมกันในสังคมและร่วมเป็นผู้ที่มีหัวใจแห่งการให้ไม่มีที่สิ้นสุด

 

          กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคและจัดหาโลหิตเพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมรวมพลังแห่งความเป็นไปได้ของพนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตมากกว่า 400,000 ซีซี ส่งมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี เพื่อส่งต่อชีวิตและส่งต่อลมหายใจสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ