มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบอุปกรณ์การเรียน
ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยมี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับมอบอุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ปากกา สีไม้ สมุด ชุดเรขาคณิต เป็นต้น ณ ห้องจำรัสโรมรัน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน