มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 1 ล้านบาท
ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต่อเนี่องเป็นปีที่ 6

คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต่อเนี่องเป็นปีที่ 6 โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนรับมอบทุนเพื่อนำไปจัดสรรให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ