มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีคุณวินยุตม์ คชภักดี นายกสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ