คิง เพาเวอร์ สานต่อปณิธานแห่ง “การให้”
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ครั้งที่ 2 ส่งมอบสภากาชาดไทย

ร่วมเป็นผู้ที่มีหัวใจแห่งการให้ไม่มีที่สิ้นสุด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำโดย คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ,คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฎิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ครั้งที่ 2 เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน เพื่อส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิตในอนาคต และสร้างความสุขทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ได้อย่างยั่งยืน

#KingPower #ThePowerOfPossibilities #ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้