มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 10 แห่ง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กทารกแรกคลอดให้มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น โดยได้ส่งมอบให้กับ 10 โรงพยาบาล ได้แก่

 

  1. โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
  2. โรงพยาบาลปลายพระยา จ.กระบี่
  3. โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม
  4. โรงพยาบาลสอง จ.แพร่
  5. โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
  6. โรงพยาบาลสรรคบุรี จ.ชัยนาท
  7. โรงพยาบาลรัตนวาปี จ.หนองคาย
  8. โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น
  9. โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
  10. โรงพยาบาลพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี