มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 10 แห่ง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กทารกแรกคลอดให้มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น โดยได้ส่งมอบให้กับ 10 โรงพยาบาล ได้แก่

 

1. โรงพยาบาลศรีนคร  จ.สุโขทัย
2. โรงพยาบาลพรหมพิราม  จ.พิษณุโลก
3. โรงพยาบาลหลังสวน  จ.ชุมพร
4. โรงพยาบาลรัษฎา  จ.ตรัง
5. โรงพยาบาลนาแห้ว  จ.เลย
6. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  จ.หนองบัวลำภู
7. โรงพยาบาลมหาชนะชัย  จ.ยโสธร
8. โรงพยาบาลพนา  จ.อำนาจเจริญ
9. โรงพยาบาลนายูง  จ.อุดรธานี
10. โรงพยาบาลกุดรัง  จ.มหาสารคาม