มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สนับสนุนทุนการศึกษา
บุตรข้าราชการกรมการสารวัตรทหารบก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมการสารวัตรทหารบก เนื่องใน “วันทหารสารวัตร” โดยมี  พล.ต. วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์  เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก รับมอบ ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ