มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 จนจบระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 2) จำนวน 10 ทุน

 

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข ศาสนา และการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคต เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศในระยะยาว จึงได้มอบโอกาสให้เยาวชนที่จะศึกษาในระดับชั้น ม.1 , ม.4 หรือ ปวช.1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี ดังนั้น ในปี 2564 คณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จึงคัดเลือกใบสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ และพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน

โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ในปี 2564 มีรายชื่อดังนี้

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  1. ด.ช. ศิรัณยวัฒน์ แก้วนาง      จ.นครสวรรค์
  2. ด.ช. ศรีวิชัย อุทรศรี               จ.ชัยนาท
  3. ด.ช. กิตติพงษ์ พุ่มไสว            จ.พระนครศรีอยุธยา
  4. ด.ช. พิชญะ กีขุนทด                จ.กำแพงเพชร
  5. ด.ญ. ปวีณา สารวัน              จ.กาฬสินธุ์

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. น.ส. ศิริลักษณ์ สายบุญจันทร์     จ.พระนครศรีอยุธยา
  2. น.ส. ฉัตรชนก สอนขำ                จ.พิจิตร
  3. ด.ญ. ราชาวดี เพ็งวรรณ์           จ.นครราชสีมา
  4. น.ส. แสงดาว ธารารื่นเริง          จ.ลำพูน
  5. น.ส. มารีย์อัล แก้วตา                จ.พะเยา

 

ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail : info@vichaisrivaddhanaprabha.com

 

ทั้งนี้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ภายใต้แนวคิดสร้างโอกาส และความเป็นไปได้ให้แก่ผู้คนในสังคม จึงได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี โดยได้ดำเนินโครงการมอบทุนต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2 มีนักเรียนที่ได้รับทุนรุ่นที่ 1 แล้วในปี 2563 และเตรียมรับทุนรุ่นที่ 2 ในปี 2564 นี้ รวมทั้งสิ้น 22 ทุน