มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่
เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เมือง จ.ตรัง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน นายอดิสร คงหมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสภาราชินี นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนทุนรุ่น 3) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นางพรพรรณ แก้วนาเส็ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนสภาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง