มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่
เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.อนันตญา จันทร์นวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจิกพนม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563 (นักเรียนทุนรุ่น 1) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นายสมเกียรติ เวชภูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจิกพนม เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดจิกพนม อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช