มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.อัญชลี แก้วนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนทุนรุ่น 3) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี น.ส.เนาวรัตน์ สังข์โพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง