มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ช.ชัยวัฒน์ การะพาษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564 (นักเรียนทุนรุ่น 2) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นางนภาพร สิงห์เผ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี