มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.กิ่งกนก อุดมสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนทุนรุ่น 3) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี