มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่
เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.กันตัง จ.ตรัง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.ขวัญใจ เกิดสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกันตังพิทยากร นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563 (นักเรียนทุนรุ่น 1) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง