มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.ปวีณา สารวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564 (นักเรียนทุนรุ่น 2) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นายวีรพงศ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว