มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.ราชาวดี เพ็งวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมะค่าวิทยา นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564 (นักเรียนทุนรุ่น 2) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นางพรพรรณ์ ช่วยสระน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมะค่าวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนมะค่าวิทยา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา