มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่
เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ช.ระพีภัทร จันคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563 (นักเรียนทุนรุ่น 1) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร