มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน
อ.ลี้ จ.ลำพูน

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน นางสาวแสงดาว ธารารื่นเริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564 (นักเรียนทุนรุ่น 2) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นายธำรงค์ หน่อเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน