มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่
เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.ศิริลักษณ์ สายบุญจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564 (นักเรียนทุนรุ่น 2) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา