มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.ศิริพร เส็มหมาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2566 (นักเรียนทุนรุ่น 4) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นางระเบียบ สุขมิ่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง