มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.ศิริประภา โพธิ์พรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนทุนรุ่น 3) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นายวัฉระย์ เชื้อพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ