มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.ถวัชนันท์ ชัยเชิดชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนทุนรุ่น 3) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นายไพศาล กล้าแข็ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนประสาทวิทยาคาร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์