มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เมือง จ.สุรินทร์

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ช.วิทวัส ปัญญาเปรียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563 (นักเรียนทุนรุ่น 1) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นางรติมา จิตรแม้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อ.เมือง จ.สุรินทร์