มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

            มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน เด็กชายสุวิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ กีฬาฟุตบอล พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นายคึกฤทธิ์ สิทธิฤทธิ์ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และครูควบคุมทีมฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ