มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
ให้กับโรงพยาบาลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายได้ ให้กับโรงพยาบาลพรหมพิราม โดยมี นายแพทย์พุฒิรักษ์ รักษ์ย่อง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก