โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มีโครงการมอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น มูลนิธิฯ คัดเลือก และรายการ Super 10 คัดเลือก

มูลนิธิฯ คัดเลือก

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้มอบโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1 ชั้น ม.4 หรือ ปวช.1

ดูรายละเอียด

รายการ Super 10 คัดเลือก

รายการ Super 10 คัดเลือกเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.4 – ม.3 มีความประพฤติดี และมีความสามารถ

ดูรายละเอียด