โครงการพลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต

มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กทารกแรกคลอดที่มีความเสี่ยงให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น และส่งต่อเด็กทารกไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยในปี 2562 ได้มอบให้กับโรงพยาบาลจำนวน 20 โรงพยาบาล

 • 1. โรงพยาบาลสบเมยอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 2. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 • 3. โรงพยาบาลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 • 4. โรงพยาบาลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
 • 5. โรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 • 6. โรงพยาบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
 • 7. โรงพยาบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • 8. โรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 • 9. โรงพยาบาลบุญฑริก อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 • 10. โรงพยาบาลหนองสูง อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
 • 11. โรงพยาบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 • 12. โรงพยาบาลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • 13. โรงพยาบาลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 14. โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
 • 15. โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • 16. โรงพยาบาลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 • 17. โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • 18. โรงพยาบาลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 19. โรงพยาบาลสุขสำราญ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 • 20. โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ปี 2563 ได้มอบให้กับโรงพยาบาลจำนวน 10 โรงพยาบาล ได้แก่

 • 1. โรงพยาบาลสองอำเภอสอง จังหวัดแพร่
 • 2. โรงพยาบาลฟากท่าอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 3. โรงพยาบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 • 4. โรงพยาบาลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 5. โรงพยาบาลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
 • 6. โรงพยาบาลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
 • 7. โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • 8. โรงพยาบาลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
 • 9. โรงพยาบาลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
 • 10. โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี

ปี 2564 ได้มอบให้กับโรงพยาบาลจำนวน 10 โรงพยาบาล ได้แก่

 • 1. โรงพยาบาลปางศิลาทองอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
 • 2. โรงพยาบาลนาโพธิ์อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • 3. โรงพยาบาลบำเหน็ดณรงค์อำเภอบำเหน็ดณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 • 4. โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • 5. โรงพยาบาลโพนทรายอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 6. โรงพยาบาลเขาชะเมาอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
 • 7. โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมีอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
 • 8. โรงพยาบาลสามชุกอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 • 9. โรงพยาบาลปากพะยูนอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 • 10. โรงพยาบาลมะนังอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล